START

Januar 2022

VARIGHED

4 år

PRIS FRA

51.700,- pr. år

ANSØGNINGSFRIST

22 november 2021

SPROG

Dansk

Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Besøg os på

Del denne side:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hvorfor uddanne dig
integral transpersonlig psykoterapeut?

Læs mere om Jacob Moth. 

 

Hør Jacob Moth fortælle om sine bevæggrunde for at lave uddannelsen og sin baggrund herfor.

Informationsaften

Informationsaften

Kom og hør mere om uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut D. 24 august kl.19:00 The Magic Garden Kronprinsessevej 11 3480 Fredensborg

Tilmeld dig GRATIS her

D. 24 august kl.19:00 The Magic Garden Kronprinsessevej 11 3480 Fredensborg
Tilmeld mig den gratis informationsaften

Kom og hør mere om uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut

D. 24 august kl.19:00

The Magic Garden

Kronprinsessevej 11

3480 Fredensborg

Lad Jacob Moth tage jer med på en kort introduktion af nogle af uddannelsens elementer.

Introduktion til ITP uddannelsen

Den Indre Healer

Play Video

De tre sindsgifte

Play Video

Heltens Rejse

Play Video

Holoptropiske Bevidsthedstilstande

Play Video

introduktion

Januar 2022 starter skaberen af The Magic Garden, den moderne visionære shaman Jacob Moth, The Magic Garden Academy, der udbyder en 4-årig uddannelse i at blive dét, som han benævner:

Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Under uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut kommer du ud på dit livs største, mest intense og dybe selvopdagelseseventyr.

Uddannelsens formål er at gøre dig til en fuldbefaren indre rejsende, der med en bred vifte af teknikker og metoder samt en omfattende teoretisk baggrund, vil være i stand til at støtte og guide spirituelt søgende sjæle og psykonauter på deres eget Selvopdagelsens Eventyr.

Uddannelsen består af to 2-årige forløb. Efter det første 2-årige forløb bliver du Integral Transpersonlig Praktiker, og efter den 2-årige overbygning er du uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

introduktion til uddannelsen:

  • Hvert studieår vil der være 3 undervisningsmoduler á 4 dage, hvor du vil blive undervist og trænet i et bredt spektrum af psykoterapeutiske og shamanistiske teknikker og metoder samt relevant teori. Undervisningen og træningen vil bl.a. bestå af Transpersonlig Psykologi, drømmeterapi, kropsterapi, astroterapi, aktiv lytning, visualisering, shamanistiske rejser, påkaldelser, tarot, arketypisk astrologi, indføring i heltens rejse mv.
  • På undervisningsmodulerne vil du desuden modtage undervisning og træning i, hvordan man bearbejder og integrerer oplevelser fra dybe sessioner og ceremonier med det helliges teknologier.
  • Undervisningsmodulerne ligger fra torsdag til søndag med i alt 30 lektioner fordelt på otte lektioner torsdag, fredag og lørdag og seks lektioner om søndagen. Der tillægges tid til pauser.
  • Andet studieår af praktikerforløbet kulminerer i en vision quest i Norges vildmark.
  • Hvert studieår skal du minimum hvert kvartal foretage én dyb indre rejse med det helliges teknologier enten ved deltagelse i ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) eller individualsessioner. Mindst en af disse rejser skal være en individualsession, men det er en fælles vurdering, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig på din egen rejse. Før du er fuldt uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut, skal du i alt have foretaget minimum 22 indre rejser.
  • Du vil få praktisk erfaring med at støtte indre rejsende ved at være i træningsforløb som lærling under både ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) og individuelle sessioner. Du skal deltage som lærling ved minimum seks indre rejser om året. Du vil modtage supervision både før og efter disse træningsforløb.
  • Hvert år er der et pensum af litteratur, som du skal læse og sætte sig godt ind i.
  • Du skal deltage i en studiegruppe med medstuderende. I studiegruppen afprøver og træner I uddannelsens forskellige teknikker og metoder i praksis. På den måde får du et omfattende førstehåndskendskab til de grundlæggende teknikker og metoder samt de forskellige bevidsthedstilstande, som man rejser i som psykonaut. Formålet med studiegruppen er samtidig, at du har et fællesskab af ligesindede, som du kan dele dine egne processer med, og som dermed kan fungere som værdifulde “rejsemakkere” og sparringspartnere under studiet. Studiegruppen mødes mindst én gang månedligt undtagen i juli måned i forbindelse med sommerferien.
  • Der vil være afsluttende prøver for at sikre, at du har forstået og integreret uddannelsens teori samt teknikker og metoder. Der vil altså være både teoretiske og praktiske prøver.
  • Uddannelsen koster kr. 33.000,- pr. år plus udgifter til dine egne indre rejser og diverse studiemateriale. Supervision er inkluderet i prisen. Uddannelsen er fritaget for moms.
  • Den årlige udgift på kr. 33.000,- afregnes med kr. 3.000,- pr. måned i 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
  • Udgiften for indre rejser pr. år vil minimum være kr. 18.700,-. Udgiften afhænger af, hvilke typer af indre rejser du vælger at foretage.
  • Prisen for vision quest i Norge meldes ud i løbet af andet studieår.
  • Der er et depositum på kr. 11.000,- ved begyndelsen af både praktikerforløbet og psykoterapeutforløbet. Dette depositum får du retur ved afslutningen af hvert af de to 2-årige forløb.
  • Forplejning og evt. overnatning er ikke inkluderet i prisen. Overnatning kan ske i lokalområdet (på nærliggende B&B eller den lokale kro).
  • Der kræves fysisk fremmøde af dig til al undervisning og træning samt til supervision før deltagelse som lærling ved ceremonier, kvindeforløb og individualsessioner. Supervision efter ceremonier, kvindeforløb og individualsesessioner foregår enten online eller i forlængelse af disse.
  • Du kan have max. 10% fravær under uddannelsen, og orlov er ikke en mulighed.
  • For at blive taget i betragtning til uddannelsen udfyldes et ansøgningsskema. Hvis du anses som kvalificeret, vil du blive indkaldt til en samtale. Ansøgningsskemaet og samtalen vil tilsammen danne grundlag for enten optagelse på studiet eller afslag.
  • Ansøgningsfristen for optagelse på studiet er d. 7. september 2021, og uddannelsen begynder d. 30. september.
  • Der er plads til 14 studerende på uddannelsen.
  • Ansøgningsskema samt studiehåndbog, finder du nederst på denne side.
  •  

Se denne optagelse

Se film fra informationsaften, hvor Jacob Moth gennemgår uddannelsens to første år. Denne optagelse er fra informationsaftenen d. 24. august 2021, hvor Jacob Moth og Pernille de Neergaard fortæller om baggrunden og indholdet i uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

Play Video

Undervisningsmoduler for uddannelsen til
Integral Transpersonlig Praktiker

Datoerne for modulerne på første studieår (søndag inklusiv) er:

6.-9. januar 2022.

7.-10. april 2022.

 1. Et historisk overview over dybdespykologiens historie.
 2. En dybtgående indføring i hele Stanislav Grofs bevidsthedsmodel.
 3. Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder. Fundamentet for praktisk psykoterapi del 1.
 4. Indføring i teknikker og metoder til psykedelisk terapi.

Litteratur:

Stanislav Grof: Fremtidens Psykologi.

Klaus Gormsen: Gensidig Terapi.

 1. Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder. Fundamentet for praktisk psykoterapi del 2.
 2. Drømme og integrationsarbejde.
 3. Hvad er myter? Gennemgang af forskellige myter og hvad de betyder.
 4. Hvad er dit livs myte?

Litteratur:

Klaus Gormsen: Gensidig Terapi.

C.G. Jung: Drømme, tanker og refleksioner.

 1. Hvad er synkroniciteter?
 2. Dybdegående indføring i arketypisk astrologi.
 3. Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder og astrologi.
 4. Hvad siger stjernerne om dit liv lige nu?

Litteratur:

Rick Tarnas: Cosmos and Psyche

 1. Hvad er tarotkort og hvad betyder de.
 2. Brug af tarot i dit eget og dine klienters liv.
 3. Tarot og arketyperne.
 4. Tarot, myter og heltens rejse.

Litteratur:

Angeles Arrien: The Tarot Handbook

 1. Shamanisme.
 2. Shamanistiske teknikker og metoder.
 3. Myter, Medicinhjulet og Axis Mundi (verdensaksen).
 4. Dit indre mytologiske landskab.

Litteratur:

Michael Harner: The way of the Shaman

Roger Walsh: Shamanism

 

Vision Quest i Norge (nærmere info. følger på andet studieår).

UNDERVISNINGSMODULER FOR UDDANNELSEN TIL
INTEGRAL TRANSPERSONLIG PSYKOTERAPEUT

 1. Åndedræts- og kropsterapi del 1
 2. Åndedræts- og kropsterapi del 2
 3. Den indre healer og kroppens iboende visdom
 4. Integration og mandala
 1. Hvordan du leder en gruppe
 2. Musik og indre rejser
 3. Gennemgang af de forskellige helliges teknologier
 4. Ceremonier og hellige teknologier – set og setting
 1. Monomyten og de 22 store arketyper
 2. Arketyper og astrologi – astroterapi
 3. Arketyper og tarot – Jung og menneskets symboler
 4. Hvordan du navigerer i dit indre mytologiske landskab

Litteratur:

Joseph Campbell: The Hero with a Thousand Faces

G. Jung: Menneskets Symboler

 1. Hvordan processerer man oplevelser fra indre rejser? 
 2. Hvordan fortolker man oplevelser fra indre rejser?
 3. Integration gennem kreativitet
 4. Dine klienters forskellige kreative udtryk
 1. Østens religioner
 2. Vestens religioner
 3. Karma og reinkarnation
 4. Mystiker traditioner

Litteratur:

Huston Smith: Religioner i Øst og Vest

 1. Terapeutens værktøjskasse
 2. Drømme, visioner og fantasier
 3. Livsstrategier
 4. At lege den Kosmiske Leg

Litteratur:

Stanislav Grof: Den Kosmiske Leg

Gæsteunderviser

Er du parat til at ansøge om en plads på uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut?

Uddannelse Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Hovedunderviser
Jacob Moth + gæstelærere

F A Q

Svar: Tak for at du spørger ind til dette vigtige emne. Ja, der er visse hellige planter med psykedelisk virkning, som der bliver arbejdet med i Danmark, herunder Ayahuasca.

På verdensplan er der en lang række af psykedeliske substanser, der bruges terapeutisk og i videnskabelig forskning. Bl.a MDMA, psilocybin og LSD. I nuværende stund er der dansk forskning på Rigshospitalet med psilocybin.

På MAPS.org kan du læse omfattende materiale om den kliniske og empiriske forskning med psykedelisk assisteret psykoterapi, der er foretaget gennem de sidste årtier og om den forskning der er i gang på nuværende tidspunkt.

Rick Doblin, som er grundlægger og administrerede direktør i MAPS, har på en konference i 2017 udtalt, at han forudser, at der inden for 5-10 år vil ske en legalisering af psykedeliske substanser, hvorefter der vil blive et enormt behov for kvalificerede psykoterapeuter inden for dette felt.

Ydermere er der i flere lande, herunder flere amerikanske delstater, sket en dekriminalisering af alle stoffer, hvilket har medført, at der i praksis foregår en hel del psykedelisk psykoterapi. Noget tyder på, at lignende tilstande vil udbrede sig til flere og flere lande, herunder Danmark.

På vores fireårige uddannelse vil du lære en lang række af dybtgående psykoterapeutiske teknikker og metoder, således at du vil kunne lave din egen praksis selv helt uden brug af hellige substanser. Det er således op til dit frie indre valg at mærke efter, hvilke teknikker og metoder du finder mest brugbare og egnede for dig og dine klienter. 

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at der er flere psykoterapeuter, der har en praksis, hvor de hjælper folk med at integrere oplevelser fra psykedeliske oplevelser. Der er flere beretninger om mennesker, der har deltaget i Ayahuasca-ceremonier i bl.a Peru, og som kommer hjem med uafsluttede oplevelser. Det kan være oplevelser, som de ikke forstår eller ikke ved, hvordan de får integreret i deres vestlige dagligdag. 

Et af uddannelsens formål er netop at gøre de kommende psykoterapeuter i stand til at integrere sådanne dybe psykedeliske og potentielt livstransformerende oplevelser på den mest hensigtsmæssige og brugbare måde.

Du vil altså kunne bruge uddannelsen i din egen praksis på flere måder og samtidig være på forkant med den efterspørgsel på psykoterapeuter, der kan tilbyde substans-assisteret psykoterapi, der vil komme inden for få år.

Svar: Jacobs curriculum”skolegang” er sammensat af mange forskellige elementer som kurser, workshops, systematisk selvudforskning, livslang praktisk erfaring med det helliges teknologier og moderne psykoterapi samt mange års studier hos ledende pionerer inden for Transpersonlig Psykologi.

Jacob betragter selv sin bog – Natsommerfuglens Land – En Indre Rejse – som afgangsbeviset på sin “skolegang”.

For Jacob var det at modtage Stanislav Grofs (som af mange anses som verdens førende nulevende bevidsthedsforsker og psykoterapeut) “velsignelse” i form af et forord til sin bog en udmærkelse og anerkendelse, som ganske få har modtaget. Forordet fra Stanislav Grof vidner om Jacobs dybe erfaring med moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder og transpersonlig psykologi.

Svar: Uddannelsen er grundlæggende baseret på Transpersonlig Psykologi. 

Svar: Uddannelsen har kun 12 pladser, så man skal være hurtigt, hvis man ønsker at sikre sig en plads.

Er du parat til at ansøge om en plads på uddannelsen til Integral Transpersonlig Psykoterapeut?

Uddannelse Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Hovedunderviser
Jacob Moth + gæstelærere