Integral Transpersonlig Psykoterapeut

En 4-årig psykoterapeutuddannelse på The Magic Garden Academy

Den psykedeliske renæssance medfører efterspørgsel efter ”psykedeliske psykoterapeuter”

Play Video

Integral Transpersonlig Psykoterapeut

En 4-årig psykoterapeutuddannelse på The Magic Garden Academy

Den psykedeliske renæssance
vil medføre efterspørgsel efter
psykedeliske psykoterapeuter

Play Video

ANSØGNINGSFRIST

31. December 2023

START

11. Januar 2024

VARIGHED

2 eller 4 ÅR

Søster og bror…

Mærker du også den krisetilstand, som jorden og dens befolkning befinder sig i?


Fornemmer du den kollektive længsel efter forløsning, healing og transformation?


Måske kender du flere, der har psykiske lidelser, eller har selv erfaring med en eller flere af disse.


Der er virkelig mange mennesker, der døjer med psykiske lidelser i vores tid.


Men de gængse terapiformer og medicinsk behandling giver ikke den lindring og helbredelse af traumer, depression, angst og blokeringer, som disse mennesker længes efter.

For at finde forløsning, sindsro, livsglæde og mening er mange mennesker begyndt at søge nye veje.

Et stigende antal søgende sjæle rejser f.eks. til Peru for at deltage i ayahuasca-ceremonier hos lokale shamaner.

 

Eller finder undergrundsterapeuter og shamaner her i Danmark, hos hvem de kan få psykoterapeutisk behandling med forskellige psykedeliske substanser.

 

Man kalder denne genopståede interesse for psykedeliske substanser for ”den psykedeliske renæssance”.

Substans-assisteret psykoterapi med psykedeliske substanser bliver fremtidens terapiform

Der er gået omkring 50 år siden ulovliggørelsen af psykedeliske substanser og nedlukningen af den forskning i substanserne, der pågik dengang.

 

Men i de senere år er forskningen genopstået.

 

 

Der foregår en række kliniske forsøg med forskellige psykedeliske substanser på anerkendte forskningsinstitutioner i lande som USA, England, Schweiz – og sågar også på Rigshospitalet og 3 universiteter her i Danmark.

 

 

Der forskes i, hvad psykedeliske substanser kombineret med psykoterapi kan betyde for mennesker, der lider af bl.a. depression, angst, PTSD og forskellige typer af afhængighed.  

Resultaterne af disse studier er særdeles lovende.

 

 

Det har vist sig, at substanser som MDMA, psilocybin og ayahuasca har store potentialer som medicin, der kan understøtte psykoterapeutiske, healende og transformerende processer.

 

 

Ifølge Rick Doblin, grundlægger og administrerende direktør for MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), Roland Griffiths, direktør for Center for Psychedelic and Consciousness Research ved Johns Hopkins University School of Medicine, og andre førende skikkelser inden for området, så går der kun få år, før substans-assisteret psykoterapi med forskellige psykedeliske substanser bliver godkendt som behandling for et udvalg af psykiske lidelser i mange lande.  Allerede nu er MDMA godkendt til terapi i Australien.

 

 

Hør professor Roland Griffiths fortælle om studierne på Johns Hopkins med psilocybin til patienter med angst og depression:

Play Video

Hør grundlægger og hovedunderviser på ITP-uddannelsen, Jacob Moth, i dialog med grundlægger og administrerende direktør for MAPS, Rick Doblin:

Play Video

Vil du være fremtidens efterspurgte psykoterapeut?

Det vil den
Integrale Transpersonlige Psykoterapeut

Allerede nu er der en efterspørgsel efter uddannede psykoterapeuter, der har viden, kompetencer og erfaring inden for den psykedeliske psykoterapeutiske praksis.

 

Dette er den ene af mine, Jacob Moths, bevæggrunde for at etablere The Magic Garden Academy, hvor jeg i januar 2022 søsatte en helt ny psykoterapeutuddannelse, hvor studerende bliver uddannet til Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

 

Det er en pioneruddannelse i og med, at den er den første officielle psykoterapeutuddannelse inden for dette felt.

Har du nogen spørgsmål?
Skriv til info@themagicgarden.dk

Jeg vil gerne videregive ”elixiren” til dig

Min anden bevæggrund for at tilbyde denne uddannelse er, at mine egne læremestre enten er draget til det hinsides eller har trukket sig tilbage pga. alderdom.


Jeg er nu en af ”the elders” og befinder mig på det sidste stadie af Heltens Rejse – return with the elixir – og jeg føler et dybt kald indefra til at videregive min viden og erfaring til dig gennem min nye uddannelse.

Har du nogen spørgsmål?
Skriv til info@themagicgarden.dk

Jacob Moth - den moderne visionære shamans curriculum

Jeg er moderne visionær shaman og skaber af det moderne tempel og indvielsessted,

The Magic Garden, i Fredensborg.

 

Mit curriculum, som har været centreret omkring Transpersonlig Psykologi, er sammensat af mange forskellige elementer som kurser, workshops, systematisk selvudforskning, livslang praktisk erfaring med det helliges teknologier og moderne psykoterapi.

 

Jeg påbegyndte min indre rejse for 40 år siden og har studeret hos ledende pionerer inden for Transpersonlig Psykologi som eksempelvis Stanislav Grof, cand.psych. Jørgen Lumbye, cand.psych. Klaus Gormsen og Terence McKenna.

 

Jeg er desuden musiker, komponist og foredragsholder samt forfatter til bogen ”Natsommerfuglens Land – En Indre Rejse”, hvis forord er skrevet af Stanislav Grof.

 

Min bog er en beretning om min 16-år lange indre rejse fra 1984-2000 med brug af bevidsthedsudvidende substanser som LSD og cannabis, men også med substansfri metoder som psykoterapi, yoga og meditation med henblik på personlig udvikling og vækst.

 

Med min baggrund som musiker og komponist har jeg specialiseret mig i at skabe musik, der inducerer og forstærker holotropiske og meditative bevidsthedstilstande. Min musik er baseret på min lange række af oplevelser og erfaringer med sådanne bevidsthedstilstande gennem de sidste 40 år.

 

Sammen med min hustru og mit team afholder jeg blandt andet fuldmånekoncerter og ceremonier for spirituelt søgende sjæle i The Magic Garden.

 

Jeg er hovedunderviser og hovedsupervisor på ITP-uddannelsen.

 

Læs mere om min baggrund i min biografi.

Assistent og facilitator

Ecaterina Moth

Jacob Moth assisteres under uddannelsen af Ecaterina Moth, som er healer, sanger og facilitator samt Jacobs hustru i 23 år. Ecaterina Moth har over 22 års egenerfaring med psykospirituelle processer og psykedeliske substanser, 20 års erfaring med at facilitere terapeutiske processer/ psykedeliske sessioner for enkeltpersoner og 8 års erfaring med at facilitere det i grupper.

Prominente gæsteundervisere

Ole Ry

Ole Ry er speciallæge i psykiatri og psykoterapi MPF. Videreuddannelse omfatter Grof Breathwork pg transpersonlig psykologi, samt stress- og traumehåndtering. Mangeårig beskæftigelse indenfor sundhedsområdet og med undervisning internationalt. Leder af Grof Legacy Training Nordic.

Derek Seagrief

Derek Seagrief er kendt som Danmarks Merlin og er en internationalt anerkendt ressource inden for tarot og astrologi. Han har undervist og studeret astrologi, tarot, kabbalah og kunstterapi mv. i mere end 40 år.

Dennis McKenna

Dennis kræver formodentlig ikke nærmere introduktion, medmindre du er ny i feltet. Helt ekstraordinært har Dennis sagt ja til at optræde som gæsteunderviser på ITP-uddannelsen. Dennis har viden og erfaring inden for en bred vifte af emner, der er relevante for studerende på uddannelsen.

Hvilke kompetencer får du som
Integral Transpersonlig Psykoterapeut?

Vil du have det fulde indblik i uddannelsens form, indhold og krav, så kan du læse studiehåndbogen for uddannelsen.

Du kan få en fornemmelse af, om uddannelsen er noget for dig ved at orientere dig om indholdet på undervisningsmodulerne.

Har du nogen spørgsmål?
Skriv til info@themagicgarden.dk

Hvad kan du bruge din uddannelse til?

Hvordan adskiller ITP-uddannelsen sig fra andre psykoterapeutuddannelser?

ITP-uddannelsen, et hurtigt overblik over hvad uddannelsen inkluderer og indebærer

Uddannelsens to forløb

ITP-uddannelsen består af to 2-årige forløb. Efter det første 2-årige forløb bliver du Integral Transpersonlig Praktiker, og efter den 2-årige overbygning er du uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut.

 

Undervisningsmoduler

Hvert studieår vil der være tre undervisningsmoduler á fire dage, hvor du bliver undervist og trænet i et bredt spektrum af psykoterapeutiske og shamanistiske teknikker og metoder samt relevant teori.

Undervisningen og træningen vil bl.a. bestå af Transpersonlig Psykologi, drømmeterapi, kropsterapi, astroterapi, aktiv lytning, visualisering, shamanistiske rejser, påkaldelser, tarot, arketypisk astrologi, indføring i heltens rejse mv.

På undervisningsmodulerne vil du desuden modtage undervisning og træning i, hvordan man bearbejder og integrerer oplevelser fra dybe sessioner og ceremonier med det helliges teknologier.

Undervisningsmodulerne ligger fra torsdag til søndag med i alt 30 lektioner fordelt på otte lektioner torsdag, fredag og lørdag og seks lektioner om søndagen. 

Der tillægges tid til pauser.

 

Vision Quest

Andet studieår af praktikerforløbet kulminerer i en Vision Quest i Norges vildmark.

 

Egenterapi med indre rejser

Hvert studieår foretager du circa hvert kvartal én dyb indre rejse med det helliges teknologier enten ved deltagelse i ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) eller individual sessioner. 

Før du er fuldt uddannet som Integral Transpersonlig Psykoterapeut, skal du i alt have foretaget 16 dybe indre rejser.

 

Lærlingeforløb og supervision

Du får praktisk erfaring med at støtte indre rejsende ved at være i træningsforløb som lærling under både ceremonier, kvindeforløb (kun kvindelige studerende) og individuelle sessioner. 

Du deltager som lærling ved minimum seks indre rejser om året.

Du modtager supervision både før og efter disse træningsforløb.

 

Pensum

Hvert år er der et pensum af litteratur, som du læser og sætter dig godt ind i. 

 

Studiegruppe

Du deltager i en studiegruppe med medstuderende.

I studiegruppen afprøver og træner du uddannelsens forskellige teknikker og metoder i praksis sammen med dine medstuderende. 

På den måde får du et omfattende førstehåndskendskab til de grundlæggende teknikker og metoder samt de forskellige bevidsthedstilstande, som man rejser i som psykonaut.

Formålet med studiegruppen er samtidig, at du har et fællesskab af ligesindede, som du kan dele dine egne processer med, og som dermed kan fungere som værdifulde “rejsemakkere” og sparringspartnere under studiet.

Studiegruppen mødes mindst én gang månedligt undtagen i juli måned i forbindelse med sommerferien.

 

Evalueringer

Ved afslutningen af hvert studieår foregår der en evalueringsproces, hvis formål er at følge og støtte din udvikling og vækst både personligt og i forhold til din uddannelse og fremtidige virke som psykoterapeut.

 

Eksamen

Der vil være mulighed for en eksamen efter andet år og der vil være en afsluttende eksamen efter fjerde studieår for at sikre, at du har forstået og integreret uddannelsens teori samt teknikker og metoder.

Den afsluttende eksamen består af en teoretisk og praktisk eksamen.

 

Fremmøde

Der kræves fysisk fremmøde af dig til al undervisning og træning, supervision før deltagelse som lærling ved ceremonier, kvindeforløb og individualsessioner samt til studiegruppemøder. 

Supervision efter ceremonier, kvindeforløb og individualsesessioner foregår enten online eller i forlængelse af disse.

 

Fravær

Du kan have max. 10% fravær under uddannelsen, og orlov er ikke en mulighed.

 

Ansøgningsfrist og studiestart

Ansøgningsfristen for optagelse på studiet er d. 11. december 2023, og uddannelsen begynder med det første undervisningsmodul d. 11. januar 2024. 

 

Datoer for modulerne 2024.

1 modul 11-14 januar.

2 modul 14-17 marts.

3 modul 3-7 oktober.

 

Antal studerende

Der er plads til 12 studerende på uddannelsen.

 

Ansøgningsprocedure

For at blive taget i betragtning til uddannelsen udfyldes et ansøgningsskema. 

Hvis du anses som kvalificeret, vil du blive indkaldt til en samtale. 

Ansøgningsskemaet og samtalen vil tilsammen danne grundlag for enten optagelse på studiet eller afslag.

The Magic Garden – den optimale psykoterapeutiske ramme for din psykoterapeutuddannelse

Al undervisning og egenterapi på ITP-uddannelsen foregår i The Magic Garden, som er et moderne tempel, der ligger i Fredensborg.

The Magic Gardens udformning er nøje konstrueret til at danne den optimale ramme for terapeutiske psyko-spirituelle processer.

Hele stedet er fyldt med spirituelle og symbolske bygningskonstruktioner, skulpturer, arketyper mv., der gør det til et kraftigt energifelt, der letter adgangen til andre virkelighedsdimensioner.

The Magic Garden er den ultimative ramme for ITP-uddannelsen i og med, at stedet er et praksiseksempel på alt det, der undervises i.

Mange nuværende og tidligere gæster og brugere giver udtryk for, at det er en terapeutisk og spirituel oplevelse bare at opholde sig i The Magic Garden.

The Magic Garden

Kronprinsessevej 11

3480 Fredensborg, Denmark.

E-mail: info@themagicgarden.dk

Mobil: 23709898

”Film-smagsprøver” på ITP-uddannelsen

Optagelse fra informationsaften om ITP-uddannelsen d. 24. august 2021 i The Magic Garden.

Jacob Moth tager dig med på en kort introduktion til noget af indholdet i uddannelsen.

Den Indre
Healer

De tre
Sindsgifte

Heltens
Rejse

Holoptropiske Bevidsthedstilstande

Vi er et med
Universet

Kosmos &
Psyke

Din investering. Uddannelsens grundpris, øvrige udgifter, depositum, rabatter og goder.

 • Uddannelsens årlige grundpris er kr. 39.600,- plus udgifter til den studerendes egne indre rejser (se nedenunder), samt bøger og diverse studiemateriale. De fleste bøger kan lånes på biblioteket. Til de første 2 år er der 2 bøger som skal købes, som koster til sammen 370 kr. Med diverse studiemateriale menes der et øjenbind, et Tarot dæk, en dagbog og eventuelt en tromme og /eller rasle.

   
 • Den årlige grundpris på kr. 39.600 – kan afregnes således:

  kr. 3.300,- pr. måned i 12 måneder pr. år.

        Indbetaling af det samlede beløb til første studieår udløser 2.500,- i kontantrabat  – kr. 38,100,- 

        Indbetaling af det samlede beløb til begge studieår udløser 6.000,- i kontantrabat – kr. 73.200,- Depositum bortfalder.

    

 • Deltagelse som lærling ved indre rejser og integrationsworkshops, supervision, årlige evalueringer, eksamen til Integral Transpersonlig Praktiker eksamen og den certificerende eksamen på fjerde studieår er indeholdt i grundprisen. 

 

 • Uddannelsen er fritaget for moms.

 

 • Den studerende får rabat på indre rejser til retreats. Normalt pris er 3.800 kr, den studerende får det til 3.300 kr. Prisen for den studerendes egne indre rejser pr. år vil således være minimum kr. 13.200,-. Denne udgift afhænger af, hvilke typer af indre rejser den studerende vælger at foretage, da disse har forskellige priser. 

 

 • Udgifterne for Vision Quest i Norge på det andet studieår kan gøres for ca. 3.000 kr.

   

 • Der er et depositum på kr. 11.000,- for hhv. praktikerforløbet og psykoterapeutforløbet. Dette depositum får den studerende retur ved fuldførelsen af hvert af de to 2-årige forløb.

 

 • Den studerende får stor rabat til individuelle sessioner.

 

 • Den studerende får hvert år gratis adgang til fuldmåne koncerter (værdi 2442 kr.), den årlige Magisk Have festival (værdi 333 kr.), en trommegruppe der mødes 4 gange om året (kun til studerende samt nære venner af TMG, uvurderlig), samt gratis visionær medlemskab til The Magic Garden Tribe.com (hvor der er et kæmpe bibliotek af original multidimensional transformativ rejsemusik, lectures og andet, værdi 3.620 kr).

Har du nogen spørgsmål? Skriv til info@themagicgarden.dk

Undervisningsmoduler for uddannelsen til
Integral Transpersonlig Praktiker

Dag 1: Et historisk overview over dybdepsykologiens historie.


Dag 2: En dybtgående indføring i hele Stanislav Grofs bevidsthedsmodel.


Dag 3: Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder. Fundamentet for praktisk psykoterapi
del 1.


Dag 4: Indføring i teknikker og metoder til psykedelisk terapi.


Litteratur:

Stanislav Grof: Fremtidens Psykologi.

Klaus Gormsen: Gensidig Terapi.

Læringsmål og formål:


At den studerende får et overblik over dybdepsykologiens historie og udvikling og lærer af
den erfaringspulje, der er gjort siden begyndelsen af det 20. århundrede, herunder lærer af
både de fejl, indsigter og erkendelser, der er gjort i denne forskning og praksis. 

 

At den studerende får en indføring i det transpersonlige bevidsthedslandkort, herunder får
en teoretisk viden om de mange forskellige oplevelser, som man kan have på den indre rejse.


At den studerende får en teoretisk og praktisk indføring i grundlæggende psykoterapeutiske
teknikker og metoder, som den studerende herefter kan afprøve og træne i praksis med
medstuderende i sin studiegruppe samt få indblik og erfaringer med som lærling under dybe
indre rejser.

Dag 1: Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder. Fundamentet for praktisk psykoterapi
del 2.


Dag 2: Drømme og integrationsarbejde.

 

Dag 3: Hvad er myter? Gennemgang af forskellige myter og hvad de betyder.

 

Dag 4: Hvad er dit livs myte?

 

Litteratur:

Klaus Gormsen: Gensidig Terapi.

C.G. Jung: Drømme, tanker og refleksioner.

Læringsmål og formål:

 

At arbejde videre med grundlæggende psykoterapeutiske teknikker og metoder med det
formål, at den studerende udvider og opbygger sit repertoire samt mere og mere integrerer
og automatiserer anvendelsen af disse i praksis.


At den studerende lærer COEXsystemer at kende. COEXsystemer er en af nøglerne til at
forstå, hvordan psyken fungerer.


At den studerende lærer, hvordan man forstår drømme og dekoder drømmenes budskaber.

At den studerende får en indføring i, hvordan denne integrerer oplevelser fra indre rejser.

At den studerende får en indføring i, hvad myter betyder for menneskers livsbane og
selvopdagelsesproces.

Dag 1: Hvad er synkroniciteter?


Dag 2: Dybtgående indføring i arketypisk astrologi.

 

Dag 3: Moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder og astrologi.

 

Dag 4: Hvad siger stjernerne om dit liv lige nu?

Litteratur:
Rick Tarnas: Cosmos and Psyche.


Læringsmål og formål:


At den studerende lærer, hvad synkroniciteter er, og hvordan denne er i samklang med
Universet gennem synkroniciteter.


Arketyper og astrologi er nøglen til at forstå bevidstheden, og den studerende vil lære at få en
grundlæggende forståelse for, hvad arketyper og arketypisk astrologi er.


At udvide den studerendes kendskab til moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder,
herunder se og forstå indre forvandlingsprocesser i lyset af arketypisk astrologi og transitter.

Dag 1: Shamanisme.

Dag 2: Shamanistiske teknikker og metoder.

Dag 3: Myter, Medicinhjulet og Axis Mundi (verdensaksen).

Dag 4: Dit indre mytologiske landskab.

Litteratur:

Michael Harner: The way of the Shaman.
Roger Walsh: Shamanism. 

 

Læringsmål og formål:


At den studerende får en teoretisk indføring i shamanismens historie, udvikling og myter,
herunder shamanens rolle i oprindelige kulturer.


At den studerende lærer forskellige shamanistiske teknikker og metoder, herunder ritualer,
påkaldelser, shamanistisk sang og musik.


At den studerende lærer om medicinhjulet, og hvordan denne navigerer i dette som optakt til den vision quest i Norge, som den studerende skal på i det næste modul.

 

At der startes en kortlægning af den studerendes eget indre mytologiske landskab. Det er vigtigt at være klar over at det er den indre healer, der styrer dette forløb og at den ikke kan forceres. Den studerende følger bedst op på denne proces ved målrettet at foretage dybe indre rejser, arbejde systematisk med drømmeterapi og de andre ITP teknikker.

 

Litteratur:

Se Modul 4.

 

Læringsmål og formål:
At den studerende oplever og erfarer et shamanistisk ritual i praksis, herunder faciliteringen
af dette.


At den studerende får en førstehåndserfaring med holotropiske bevidsthedstilstande
katalyseret af en vision quest.

 

 At den studerende videreudvikler sin evne til at danne en syntese af de tillærte teknikker og metoder samt oplevelser og erkendelser fra de gennemførte moduler.

Dag 1: Hvad er tarotkort og hvad betyder de?


Dag 2: Brug af tarot i dit eget og dine klienters liv.


Dag 3: Tarot og arketyperne.

 

Dag 4: Tarot, myter og heltens rejse.

Litteratur:
Angeles Arrien: The Tarot Handbook.


Læringsmål og formål:

 

 At den studerende lærer at anvende tarotkort og bruge den visdom, som de formidler. Tarotkort er ligesom astrologi baseret på arketyper. De er visdomskort, der kan være meget brugbare i livet og i forvandlingsprocesser.

 

At den studerende begynder ar lære at danne synteser af de forskellige teknikker og metoder, som denne har lært på modulerne, herunder at koble oplevelser fra indre rejser og drømme sammen med myter, tarot og arketyper. En del af at forstå og danne denne syntese er at få indsigt i Heltens Rejse.

Det understreges at da denne uddannelse er koblet sammen med de studerenes individuele selvopdagelses eventyr, vil der være forskel på hvor, hvornår og hvordan den indre healer præsenterer de forskellige livstemaer og oplevelser, herunder om Heltens Rejse og ens indre mytologiske landskab.

Undervisningsmoduler for uddannelsen til
Integral Transpersonlig Psykoterapeut

Dag 1: Åndedræts og kropsterapi del 1.


Dag 2: Åndedræts og kropsterapi del 2.

 

Dag 3: Den indre healer og kroppens iboende visdom.

 

Dag 4: Integration og mandala.


Litteratur: 

Stanislav Grof: Holotropic Breathwork: A New Approach to Self-Exploration and Therapy

 

Læringsmål og formål:

 

At den studerende lærer at praktisere dybtgående psykoterapeutiske teknikker og metoder
katalyseret af åndedrætsterapi, herunder holotropisk åndedrætsterapi.


At den studerende bliver helt fortrolig med, hvordan den indre healer fungerer i samspil med
kroppens iboende visdom.


At den studerende får uddybet kendskabet til symboler og mandalaers kraft og helbredende
potentiale.

Dag 1: Hvordan du leder en gruppe.


Dag 2: Musik og indre rejser.

 

Dag 3: Gennemgang af de forskellige hellige teknologier.


Dag 4: Ceremonier og hellige teknologier set og setting.


Læringsmål og formål:

 

At den studerende lærer teknikker og metoder til at lede en gruppe, herunder at “åbne” og
“lukke” rummet, at holde rummet, at give de rejsende en fyldestgørende introduktion inden
en indre rejse, konflikthåndtering, håndtering af følelser der opstår i rummet og håndtere at
give alle deltagere lige meget plads.


At den studerende lærer at bruge den mest hensigtsmæssige musik til de forskellige stadier af
den indre rejse og til de forskellige teknikker og metoder.


At den studerende lærer om de forskellige hellige teknologier og substanser.

 

At den studerende lærer om set og setting for indre rejser for både grupper af rejsende og
individualsessioner.

Dag 1: Monomyten og de 22 store arketyper.


Dag 2: Arketyper og astrologi astroterapi.

Dag 3: Arketyper og tarot Jung og menneskets symboler.

Dag 4: Hvordan du navigerer i dit indre mytologiske landskab.


Litteratur:

Joseph Campbell: The Hero with a Thousand Faces.

C. G. Jung: Menneskets Symboler.


Læringsmål og formål:

At den studerende får et dybt indblik i monomyten og Heltens Rejse.


At den studerende får indblik i, hvordan de 22 store arketyper er forbundet med monomyten.


At den studerende lærer om astroterapi i teori og praksis.

 

At den studerende har udviklet en forståelse for sammenhængen mellem symboler, tarot og astrologi, herunder de symboler, som det ubevidste og overbevidstheden kommunikerer med, således at den studerende kan begynde at navigere i sit eget mytologiske landskab og dermed vejlede fremtidige klienter heri.

Dag 1: Hvordan processerer man oplevelser fra indre rejser?


Dag 2: Hvordan fortolker man oplevelser fra indre rejser?

 

Dag 3: Integration gennem kreativitet.

 

Dag 4: Dine klienters forskellige kreative udtryk.


Litteratur:

Marc B. Aixalá – Psychedelic Integration. Psychotherapy for non-ordinary states of consciousness.

 

Læringsmål og formål:

 

At den studerende lærer, hvordan man bedst processerer oplevelser fra indre rejser.


At den studerende lærer, hvordan man fortolker oplevelser fra indre rejser, og hvordan man
omsætter disse oplevelser til praksis i hverdagen.


At den studerende lærer, hvordan man kan integrere indre rejser via kreativitet.

 

At den studerende lærer, hvordan denne støtter sine klienters integrationsproces gennem
forskellige kreative udtryk.

Dag 1: Østens religioner og filosofi.


Dag 2: Vestens religioner.


Dag 3: Karma og reinkarnation.

 

Dag 4: Mystiker traditioner.


Litteratur:

Huston Smith: Religioner i Øst og Vest.


Læringsmål og formål:


At den studerende får kendskab til de forskellige hovedreligioners verdensbilleder og deres
forskellige veje til Kilden samt får afprøvet nogle af deres teknikker og metoder.


At den studerende får en teoretisk indføring i den moderne videnskabelige forskning i
reinkarnation og karma.


At den studerende får en teoretisk indføring i de forskellige mystikertraditioners essentielle
budskaber.


At den studerende rustes til håndtering af det brede spektrum af oplevelser, herunder dybe
religiøse og spirituelle oplevelser, som man kan opleve under dybtgående indre rejser.

Dag 1: Psykoterapeutens værktøjskasse.


Dag 2: Drømme, visioner og fantasier.

 

Dag 3: Livsstrategier.

 

Dag 4: At lege den Kosmiske Leg.


Litteratur:

Stanislav Grof: Den Kosmiske Leg.


Læringsmål og formål:

 

At den studerende opsummerer de sidste fire års teoretiske og praktiske tilegnelser og
erfaringer og får en oplevelse af sig selv som en fuldbefaren Integral Transpersonlig
Psykoterapeut og fuldbefaren indre rejsende.

 

At den studerende opsummerer de drømme, ønsker og visioner, som denne har haft gennem
de fire studieår og får en oplevelse af at have opnået en selvafklarethed i forhold til at leve
med den optimale livsstrategi og kan støtte sine klienter i tilsvarende.

 

Målet med dette modul er at sammenfatte hele Selvopdagelsens Eventyr således, at den
studerende kan forstå og bruge den tilegnede viden samt teknikker og metoder til at “lege
den Kosmiske Leg” og dermed skabe det liv, som denne drømmer om at leve og støtte sine
klienter i tilsvarende.

FAQ

Svar: Tak for at du spørger ind til dette vigtige emne. Ja, der er visse hellige planter med psykedelisk virkning, som der bliver arbejdet med i Danmark, herunder Ayahuasca.

 

På verdensplan er der en lang række af psykedeliske substanser, der bruges terapeutisk og i videnskabelig forskning. Bl.a MDMA, psilocybin og LSD. I nuværende stund er der dansk forskning på Rigshospitalet med psilocybin.

 

På MAPS.org kan du læse omfattende materiale om den kliniske og empiriske forskning med psykedelisk assisteret psykoterapi, der er foretaget gennem de sidste årtier og om den forskning der er i gang på nuværende tidspunkt.

 

Rick Doblin, som er grundlægger og administrerede direktør i MAPS, har på en konference i 2017 udtalt, at han forudser, at der inden for 5-10 år vil ske en legalisering af psykedeliske substanser, hvorefter der vil blive et enormt behov for kvalificerede psykoterapeuter inden for dette felt.

 

Ydermere er der i flere lande, herunder flere amerikanske delstater, sket en dekriminalisering af alle stoffer, hvilket har medført, at der i praksis foregår en hel del psykedelisk psykoterapi. Noget tyder på, at lignende tilstande vil udbrede sig til flere og flere lande, herunder Danmark.

 

På vores fireårige uddannelse vil du lære en lang række af dybtgående psykoterapeutiske teknikker og metoder, således at du vil kunne lave din egen praksis selv helt uden brug af hellige substanser. Det er således op til dit frie indre valg at mærke efter, hvilke teknikker og metoder du finder mest brugbare og egnede for dig og dine klienter. 

 

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at der er flere psykoterapeuter, der har en praksis, hvor de hjælper folk med at integrere oplevelser fra psykedeliske oplevelser. Der er flere beretninger om mennesker, der har deltaget i Ayahuasca-ceremonier i bl.a Peru, og som kommer hjem med uafsluttede oplevelser. Det kan være oplevelser, som de ikke forstår eller ikke ved, hvordan de får integreret i deres vestlige dagligdag. 

 

Et af uddannelsens formål er netop at gøre de kommende psykoterapeuter i stand til at integrere sådanne dybe psykedeliske og potentielt livstransformerende oplevelser på den mest hensigtsmæssige og brugbare måde.

 

Du vil altså kunne bruge uddannelsen i din egen praksis på flere måder og samtidig være på forkant med den efterspørgsel på psykoterapeuter, der kan tilbyde substans-assisteret psykoterapi, der vil komme inden for få år.

Svar: Jacobs curriculum”skolegang” er sammensat af mange forskellige elementer som kurser, workshops, systematisk selvudforskning, livslang praktisk erfaring med det helliges teknologier og moderne psykoterapi samt mange års studier hos ledende pionerer inden for Transpersonlig Psykologi.

 

Jacob betragter selv sin bog – Natsommerfuglens Land – En Indre Rejse – som afgangsbeviset på sin “skolegang”.

 

For Jacob var det at modtage Stanislav Grofs (som af mange anses som verdens førende nulevende bevidsthedsforsker og psykoterapeut) “velsignelse” i form af et forord til sin bog en udmærkelse og anerkendelse, som ganske få har modtaget. Forordet fra Stanislav Grof vidner om Jacobs dybe erfaring med moderne psykoterapeutiske teknikker og metoder og transpersonlig psykologi.

 

Læs mere om Jacobs baggrund i hans biografi.

Svar: Uddannelsen er grundlæggende baseret på Transpersonlig Psykologi

Kronprinsessevej 11
3480 Fredensborg
Cvr. 37937045
Phone: 23709898
mail: info@themagicgarden.dk

Tilmeld dig til Informationsaften
Klik herunder

Tilmeld dig til Informationsaften
Klik herunder